Archive for juni, 2015

Hva er en smittevernlege?

En smittevernlege er den kommunelegen som har ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke situasjonen, håndtere hendelser og gi råd til helsepersonell og befolkningen i kommunen.

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

I arbeidsprogrammet for første år legger Smittevernlegene vekt på å etablere seg som en samarbeidspartner for relevante myndigheter og på å påvirke det norske smittevernet. – Vi skal være konstruktive og krevende, sier leder Preben Aavitsland.

Smittevernlegene stiftet

Smittevernlegene stiftet

Mange kommunale smittevernleger savner faglig drøfting med og læring av kolleger i samme situasjon. Dette var bakgrunnen for stiftelsen av Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger i Oslo, 20. april 2015.