Måned: april 2018

  • Endret smittevernlov?

    Endret smittevernlov?

    Smittevernlegene støtter i hovedsak dagens smittevernlov, men foreslår at Folkehelseinstituttet overtar Helsedirektoratets smittevernoppgaver.