Smittevernlegene stiftet


Mange kommunale smittevernleger savner faglig drøfting med og læring av kolleger i samme situasjon. Dette var bakgrunnen for stiftelsen av Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger i Oslo, 20. april 2015.

Smittevernet utenfor sykehusene skjer alltid i en kommune. Hver kommune skal ha en smittevernansvarlig kommunelege, jf. smittevernloven § 7-2. Ved siden av behovet for kollegial støtte, pekte interimstyret på smittevernlegenes behov for å påvirke organiseringen av det norske smittevernet og samarbeid med statlige etater for å sikre god støtte til det kommunale smittevernet. Interimstyret ønsket seg «et frittstående faglig nettverk som arbeider for faglig forbedring av det kommunale smittevernet (men ikke lønns- og arbeidsvilkår), og som er åpent for alle kommunale smittevernleger». Tretti smittevernleger var på møtet som stiftere. Møtet fastsatte vedtekter og laget et arbeidsprogram for nettverkets første år. Formålsparagrafen lyder:

«Smittevernlegene skal bidra til et godt smittevern i norske kommuner gjennom faglig samarbeid mellom smittevernansvarlige kommuneleger, slik som:

  • Utveksling av erfaringer, rapporter og planer mellom legene i nettverket.
  • Påvirkning av rammebetingelsene for smittevernet (lovverk, retningslinjer, veiledere og planer) gjennom innspill, høringssvar og deltaking i råd og arbeidsgrupper.
  • Forskning om praktisk smittevern i kommunene.
  • Arrangering av kurs og konferanser.»

Etter vedtektene er nettverket åpent for «enhver lege som er ansatt i en kommune eller i et interkommunalt selskap, og som har ansvar for smittevernet i én eller flere kommuner i henhold til smittevernloven § 7-2, og for stedfortredere for slike leger».

Stiftelsesmøtet valgte følgende styre: Preben Aavitsland, Arendal (leder); Janne Dahle-Melhus, Sola og Stavanger; Bjørg T Dysthe, Bærum; Dagfinn Haarr, Kristiansand og Randi Mjøen, Lørenskog.

 

Les Protokoll fra stiftelsesmøtet for Smittevernlegene her.

Les Vedtekter for Smittevernlegene her.

Les Arbeidsprogram for Smittevernlegene for perioden mai 2015 – april 2016 her.


Ett kommentar til “Smittevernlegene stiftet”