Arendalsuka: En samtale om vaksinasjon


Folkehelseinstituttet og Smittevernlegene samarbeider om et åpent miniseminar om vaksinasjon under Arendalsuka mandag 17. august.

Vaksinasjon omtales gjerne som historiens mest vellykkede folkehelsetiltak. I dette miniseminaret vil to fagpersoner forklare hvorfor vaksinasjon er viktig, og hvilke utfordringer og muligheter de ser for det norske vaksinasjonsprogrammet. Hanne Nøkleby, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet og Preben Aavitsland, kommuneoverlege i Arendal og leder for Smittevernlegene vil etter hver sin korte innledning samtale om aktuelle spørsmål for vaksinasjonsprogrammet, som:

  • Er vaksinasjon dyrt?
  • Er vaksinasjon farlig? Hvordan vet vi om vaksinene er trygge?
  • Hvordan vil vaksinasjonsprogrammet se ut om ti år?
  • Hvilke sykdommer skulle vi gjerne hatt vaksiner mot, i Norge og ellers i verden?
  • Hvordan kan vi sikre fortsatt høy oppslutning om vaksinasjonsprogrammet? Er obligatorisk vaksinasjon en mulighet?
  • Hvor stort problem er vaksinasjonsmotstand?
  • Bør voksne vaksinere seg mer? Hva med innvandrere? Og hva med et voksenvaksinasjonsprogram?

Møtet foregår i kantina (2. etasje) på Kulturhuset mandag 17. august klokka 13-14 og er åpent for alle interesserte. Se programmet for Arendalsuka.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.