Asylsøkere og smittevern


Det kommer denne høsten uvanlig mange asylsøkere til landet. Asylmottak (både akuttinnkvartering og ordinære asylmottak) opprettes over hele landet. Mange smittevernleger arbeider med å klargjøre helsetilbudet til asylsøkerne.

Liten smittefare

Generelt er det liten smittefare mellom asylsøkerne og fra asylsøkerne til den øvrige befolkningen. Både Folkehelseinstituttet, svenske Folkhälsomyndiogheten og EUs smittevernsenter ECDC har gitt risikovurderinger med denne konklusjonen. Smittevernlegene deler disse vurderingene.

Råd om smittevern

Folkehelseinstituttet har samlet sine råd om smittevern for asylsøkere og flyktninger i en egen nettportal. Landets smittevernleger kan nå følge disse rådene. Helsedirektoratet har oppdatert sin veileder om helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.

Innspill fra Smittevernlegene

Smittevernlegene er i nær kontakt med Folkehelseinstituttet for drøfting av rådene og gjennomføring av dem i kommunene. Vi har gitt følgende innspill:

Nasjonal fagkonferanse om helsetjenester til asylsøkere

Smittevernlegene arrangerer 16.12.2015 i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet en sesjon om smittevern under denne fagkonferansen. Konferansen strømmes, og video blir liggende på konferansens nettside.

 

(Dette innlegget ble publisert første gang 16.10.2015 og er oppdatert flere ganger. Datoen øverst angir siste oppdatering.)

 


Ett kommentar til “Asylsøkere og smittevern”