Prosjektet «Smittevern i kommunene»


Nå utredes det framtidige smittevernet i Norge. Og Smittevernlegene deltar for å fremme et godt smittevern for folk der de bor – i kommunene.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utredet smittevernet i kommunene, som ett av mange initiativer for å forbedre smittevernet i Norge. Folkehelseinstituttet koordinerer prosjektet «Smittevern i kommunene». Smittevernlegene deltar med to personer i prosjektgruppa. Prosjektet skal:

  1. Kartlegge kommunenes utfordringer på smittevernområdet og erfaringer med smittevernarbeidet- hva er situasjonen i dag?
  2. Gjennomgå kommunenes fremtidige behov/forbedringspunkter-hva er målet/målene?
  3. Foreslå tiltak og endringer som kan heve kvaliteten i smittevernarbeidet i kommunene, inkludert økonomiske og administrative konsekvenser.

«Vi gleder oss til å bidra til dette viktige arbeidet», sier Preben Aavitsland, leder for Smittevernlegene og kommuneoverlege i Arendal. «Dette er i kjernen av vårt formål og vårt arbeidsprogram. Vi ønsker å sikre et godt smittevern ute i kommunene der folk bor.»

Arbeidet skal munne ut i en rapport til departementet seinest 30. juni 2016.

 

Oppdatering 2.3.2016: Smittevernlegene ga en presentasjon for prosjektets referansegruppe om kommunelegenes behov for data fra helseregistre om smittsomme sykdommer.

Oppdatering 30.6.2016: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sendte rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppdatering 23.9.2016: Smittevernlegene sendte Helse- og omsorgsdepartementet våre kommentarer til rapporten.


2 kommentarer til “Prosjektet «Smittevern i kommunene»”