Foreslår influensavaksinering i store asylmottak


Smittevernlegene har bedt Folkehelseinstituttet anbefale influensavaksinering til beboere i store asylmottak og stille med influensavaksiner til innkjøpspris.

Det er i et brev av 27. november til Folkehelseinstituttet at forslaget presenteres. «Noen kommuner har store utfordringer med å tilby gode helsetjenester til asylsøkerne. Et influensautbrudd i et akuttovernattingsmottak med hundrevis av beboere kan overbelaste helsetjenesten. Vaksinering av beboere kan redusere risikoen,» sier Preben Aavitsland, leder for Smittevernlegene.

Et influensautbrudd i et akuttovernattingsmottak med hundrevis av beboere kan overbelaste helsetjenesten.

Utfordringer

Smittevernlegene mener det ikke er «grunn til å tro at asylsøkerne er mer utsatt for å få influensa», men peker på tre utfordringer ved influensautbrudd i asylmottak:

Les hele brevet
  • «Mange asylsøkere er alene og har ikke den støtte som kan være nødvendig for å drive hjemmepleie av influensa. Alvorlig sykdomsutvikling kan overses.
  • Asylsøkerne er i et fremmed land uten å kjenne helsetjenesten og språket. Deres uro og frykt kan føre til økt bruk av legetjenester ved influensa.
  • Kommunene har ikke nødvendigvis god kapasitet til å bistå så mye som er nødvendig. Det kan kreve stor innsats å avklare diagnosen hos barn med feber.»

Forslag

Smittevernlegenes forslag er tredelt:

  1. «Folkehelseinstituttet inkluderer «asylsøkere som bor tett i store asylmottak og akuttovernattingsplasser» i lista over grupper som anbefales influensavaksinering.
  2. Folkehelseinstituttet selger kommunene influensavaksine til denne gruppa for innkjøpspris, slik om for andre grupper på lista. Det bør også utredes om UDI kan ta kostnaden slik at kommunene kan bestille vaksine gratis.
  3. Folkehelseinstituttet sørger for at de to ankomstsentrene heretter vaksinerer alle asylsøkere mot influensa slik at kommunene ikke trenger å vaksinere nyankomne etter en gitt dato.»

I brevet bes det om et raskt svar siden «influensasesongen er rett rundt hjørnet».

Svar fra Folkehelseinstituttet (oppdatert 9.12.2015)

Folkehelseinstituttet avviser de tre forslagene i et brev av 9.12.2015.

 

Les mer om asylsøkere og smittevern.