Avklaring haster om HPV-vaksinasjon av kvinner


Det haster med avklaring rundt ekstratilbudet om HPV-vaksinasjon til kvinner født 1991-1996 slik at kommunene kan planlegge for sine bidrag. Dette er hovedbudskapet fra Smittevernlegene til Folkehelseinstituttet.

Se oppdateringer nedenfor

«Dersom det er meningen at kommunehelsetjenesten skal ha en rolle i denne vaksinasjonskampanjen, må vi snarest få vite opplegget slik at vi kan starte vår planlegging,» sier Preben Aavitsland, leder for Smittevernlegene. «Det er et enormt apparat som skal til for å få vaksiner inntil 180 000 kvinner tre ganger hver. Det kan jo bli 540 000 kontakter med helsetjenesten!»

Seks punkter som må avklares

I et brev til Folkehelseinstituttet løfter Smittevernlegene fram seks punkter som trenger snarlig avklaring:

Les hele brevet her.
  1. Vil dette vaksinasjonstilbudet bli definert som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet? (Dette har betydning for kommunenes ansvar og for forsikringsdekning.)
  2. Dersom tilbudet ikke blir definert som del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, hvordan vil tilbudet bli forankret juridisk? (Dette har betydning for kommunenes ansvar og for forsikringsdekning.)
  3. Vil staten bestemme hvordan vaksinasjonstilbudet skal organiseres i kommunene eller overlate dette til kommunene? (Dette har betydning for kommunenes planlegging og ressursforvaltning. Er det helsestasjonen, fastlegene, kommunale vaksinasjonskontor/reiseklinikker, kommunale ad hoc-tilbud eller private aktører som skal stå for selve vaksineringen?)
  4. Hvordan skal vaksinere bestilles?
  5. Hvordan skal vaksinatørene (kommunen eller fastlegene) betales for jobben?
  6. Hvordan vil Folkehelseinstituttet kunngjøre tilbudet og informere om vaksinasjonen

Samarbeid

Smittevernlegene avslutter sitt brev med å si seg «tilgjengelig for diskusjon om saken dersom det kan være til nytte for Folkehelseinstituttet».

 

Oppdatering 21.1.2016:

Folkehelseinstituttet har svart Smittevernlegene og invitert til samarbeid. Les brevet.

Oppdatering 12.4.2016:

Folkehelseinstituttet presenterte planene for gjennomføringen på Smitteverndagene. Se lysbildene.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskriftsendringer.

 

 

Les brevet fra Smittevernlegene

Les Folkehelseinstituttets nyhetssak om tilbudet

Les svaret fra Folkehelseinstituttet