Vellykket årsmøte 2016


Smittevernlegene vedtok et ambisiøst arbeidsprogram og gjenvalgte sin leder under årsmøtet på Radisson Blu Plaza i Oslo mandag 4. april.

Smittevernlegenes første årsmøte ble avholdt i samband med Smitteverndagene som nettverket arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Årsmelding og arbeidsprogram ble vedtatt. Årsmøtet drøftet nettverkets bidrag til Folkehelseinstituttets utredning «Smittevern i kommunene». Preben Aavitsland ble gjenvalgt som leder. (De andre styremedlemmene var ikke på valg.

– Dette årsmøtet og vårt første arbeidsår bekrefter nytten av et nettverk som Smittevernlegene, sier leder Preben Aavitsland. – Jeg ser fram til å jobbe videre med styret for å bidra til et best mulig smittevern i landets kommuner.

 

Protokoll fra årsmøtet, med årsmelding

Arbeidsprogram for mai 2016 – april 2017