Asylsøkere og smittefrykt i barnehager og skoler


Unødvendig smittefrykt må ikke hindre samvær med asylsøkerbarna, sier Smittevernlegene i forslag til informasjonsskriv.

Mange av landets barnehager og skoler har de siste månedene fått nye elever med bakgrunn som asylsøkere og flyktninger, de fleste fra Syria. Barna ønskes velkommen av lærerne, medelevene og deres foreldre og blir raskt tatt inn i fellesskapet. Dette kan ha stor betydning for barnas psykiske helse og framtidige integrering i Norge.

Noen smittevernleger har har fått spørsmål om smittsomme sykdommer. Enkelte ansatte og foresatte har spørsmål om eller er direkte bekymret for smitte fra de nye elevene. Det er det liten grunn for, ifølge leder for Smittevernlegene, Preben Aavitsland, som oså er kommuneoverlege i Arendal:

«Vi må ikke la unødvendig smittefrykt hemme barnas samvær med de nye medelevene», sier han. «I realiteten er det ingen eller minimalt økt smittefare med de nye elevene.»

I realiteten er det ingen eller minimalt økt smittefare med de nye elevene.

Aavitsland har laget informasjonsskriv til kommunens barnehager og skoler. Smittevernlegene tilbyr andre kommuneoverleger å klippe teksten inn i egne informasjonsskriv.

Eksempel på skriv til barnehager

Eksempel på skriv til skoler