Ambisiøst arbeidsprogram for første år


I arbeidsprogrammet for første år legger Smittevernlegene vekt på å etablere seg som en samarbeidspartner for relevante myndigheter og på å påvirke det norske smittevernet. – Vi skal være konstruktive og krevende, sier leder Preben Aavitsland.

Les hele arbeidsprogrammet.
Arbeidsprogrammet ble fastsatt på stiftelsesmøtet i april 2015 og gjelder for ett år. Programmet deler oppgavene i seks grupper:

  1. Etablere Smittevernlegene
  2. Gjøre Smittevernlegene kjent
  3. Gjøre Smittevernlegene til et levende nettverk
  4. Påvirke det norske smittevernet
  5. Vurdere forskning på kommunalt smittevern
  6. Andre oppgaver

Vi vil være en konstruktiv, men også krevende partner for de statlige etatene slik at landet smittevern kan bli best mulig.

– Styret har fått et ambisiøst og godt arbeidsprogram for nettverkets første år, sier leder Preben Aavitsland. Han legger vekt på dialogen med de statlige smittevernetatene: – Vi vil være en konstruktiv, men også krevende partner for de statlige etatene slik at landet smittevern kan bli best mulig. Husk at det meste av smittevernet foregår ute i kommunene. Vi vet hvordan de statlige etatene kan hjelpe oss på best måte.

Læring

Tiltakene for å bidra til gjensidig læring i nettverket er blant annet nyhetsbrev, sagsseminar eller erfaringskonferanse og publisering på nettsidene av eksempler på lokale smittevernplaner. Videre ønsker Smittevernlegene dialog med statlige etater, særlig Folkehelseinstituttet, for å sikre at disse betjener kommunene med gode råd, håndbøker, kurs og overvåkingsdata på smittevernområdet.

Påvirkning

Nettverket ønsker å påvirke de prosessene som pågår for å endre det norske smittevernet. Derfor vil Smittevernlegene opprette kontakt med og gjøre nettverket kjent hos relevante myndigheter, som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, avgi høringsuttalelser på smittevernområdet og arbeide for representasjon i nasjonale komiteer og arbeidsgrupper på smittevernområdet.

 

Les Arbeidsprogram for Smittevernlegene for perioden mai 2015 – april 2016.