Positive til voksenvaksinasjon


Smittevernlegene er positive til å samle vaksinasjon for voksne i et eget vaksinasjonsprogram med ny finansieringsordning. Også et bedre system for vurdering av endringer i vaksinasjonsprogrammene støttes.

Dette kommer fram i to innspill fra Smittevernlegene til to rapportutkast fra Folkehelseinstituttet. Rapportene skal bli instituttets oppfølging av vaksinetemaene i Legemiddelmeldinga.

Om forslaget om et voksenvaksinasjonsprogram skriver Smittevernlegene: «Vårt overordnede syn er at et voksenvaksinasjonsprogram kan bli en positiv reform ved at flere velger å ta anbefalte vaksiner og ved at man får et mer enhetlig og effektivt system for å tilby anbefalte vaksiner.» Foreningen ber om at rapporten «får flere detaljer om flere detaljer om innholdet i programmet, b) grundigere drøfting av valg av vaksinasjonssteder (helsestasjoner eller fastlegekontorer eller begge) og mer konkretisering av kostnader, finansieringssystem og gjennomføring».

I spørsmålet om finansiering og egenbetaling skriver Smittevernlegene: «Dersom det offentlige bare skal dekke noen av kostnadene og brukerne resten, mener vi at det vil være naturlig at det offentlige ved Folkehelseinstituttet dekker vaksinekostnadene (slik som i barnevaksinasjonsprogrammet) fordi disse er så vidt forskjellige fra vaksine til vaksine. Så kan heller pasientene betale selve vaksineringen, som en fast pris per vaksinering uansett hvor denne utføres.»

Smittevernlegene ønsker velkommen et nytt forutsigbart, åpent og kunnskapsbasert system for vurdering av endringer i vaksinasjonsprogrammene. Foreningen minner om at kommunehelsetjenestene må ses på som verdifulle medspillere med viktige erfaringer og kompetanse i gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammene.

 

Les innspillet om voksenvaksinasjonsprogram

Les innspillet om system for vurdering av vaksiner og om finansieringsordninger