Vellykket årsmøte for 2017


Smittevernlegene vedtok et ambisiøst arbeidsprogram og gjenvalgte styret under årsmøtet på Ingeniørenes Hus i Oslo mandag 22. mai.

Smittevernlegenes andre årsmøte ble avholdt i samband med Smitteverndagene som nettverket bidro til i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Årsmelding og arbeidsprogram ble vedtatt. Preben Aavitsland ble gjenvalgt som leder. De andre styremedlemmene ble gjenvalgt og Hans Petter Torvik ble nytt styremedlem.

– Dette årsmøtet og vårt andre arbeidsår bekrefter nytten av et nettverk som Smittevernlegene, sier leder Preben Aavitsland. – Jeg ser fram til å jobbe videre med styret for å bidra til et best mulig smittevern i landets kommuner. Nå som smittevernloven skal revideres, er det viktig med en sterk stemme fra kommunene.

 

Protokoll fra årsmøtet.

Arbeidsprogram mai 2017-mai 2018.