Smittevernloven skal revideres


Smittevernlegene ber om mulighet til å påvirke arbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet startet et arbeid med å utarbeide forslag til endringer i smittevernloven.

Smittevernlegene skal blant annet bidra til et godt smittevern i norske kommuner gjennom påvirkning av rammebetingelsene for smittevernet, herunder lovverket. Medlemmene har lang erfaring med hvordan loven virker i kommunene, altså den arenaen der mesteparten av smittevernet i landet foregår.

Medlemmene har lang erfaring med hvordan loven virker i kommunene, altså den arenaen der mesteparten av smittevernet i landet foregår.

Smittevernlegene har nå skrevet til departementet for å få høre hvordan departementet tenker å hente inn erfaringer fra og drøfte forslag med fagfolk som arbeider med smittevern ute i kommunene før endringsforslagene sendes på høring. «Vi mener at en slik prosess kunne være nyttig siden lovendringsforslagene ikke følger av en åpen NOU, men gror fram av et lukket samarbeid mellom departementet og de to underliggende etatene», skriver Smittevernlegene i et brev til departementet.

I brevet foreslår Smittevernlegene et drøftingsmøte med departementet eller en mulighet til å sende skriftlige innspill etter å ha fått vite hvilke lovendringer som er til vurdering.

Les hele brevet her.

 

Oppdatering 9.3.2018:

Helse- og omsorgsdepartementet svarer med å invitere Smittevernlegene til å komme med et skriftlig innspill. Det vil nettverket gjøre. Innspillet vil bli lagt ut her.

Oppdatering 8.4.2018:

Smittevernlegene har i dag sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i smittevernloven. Innspillene gjelder følgende fem hovedtemaer:

  1. Fullmakter til kommunene (og Helsedirektoratet) ved allmennfarlige, smittsomme sykdommer
  2. Tvangsundersøkelse- og isolering
  3. Fordeling av oppgaver mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
  4. Oppgaver for fylkesmennene, fylkeskommunene og RHF’ene innen blant annet overvåking og beredskap
  5. Kommunene og kommunelegenes oppgaver, herunder smittevernberedskap