Flott årsmøte 2018


Smittevernlegene vedtok et ambisiøst arbeidsprogram og gjenvalgte lederen Preben Aavitsland under årsmøtet i Folkets Hus i Oslo 11. juni.

Smittevernlegenes tredje årsmøte ble avholdt i samband med Smitteverndagene. Årsmelding og arbeidsprogram ble vedtatt. Preben Aavitsland ble gjenvalgt som leder. De andre styremedlemmene ble gjenvalgt; styremedlemmene var ikke på valg.

– Dette årsmøtet og vårt tredje arbeidsår bekrefter nytten av et nettverk som Smittevernlegene, sier leder Preben Aavitsland. – Jeg ser fram til å jobbe videre med styret for å bidra til et best mulig smittevern i landets kommuner. En hovedoppgave for styret det kommende året er å påvirke endringene i smittevernloven. Videre må vi støtte smittevernleger i små kommuner enda bedre.

Protokoll fra årsmøtet

Arbeidsprogram juni 2018 – juni 2019