Nei til regionalisering av smittevernet


Smittevernlegene er sterkt imot forslaget om å flytte deler av ansvaret for smittevernet i kommunene til sykehusene.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven for å gi sentre ved universitetssykehus i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo et ansvar for å koordinere smittevernet i kommunene hver sin helseregion. Disse sentrene har til nå arbeidet med bare smittevern for pasienter innlagt i sykehus (og sykehjem).

Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger er tvilende til at disse sentrene skal kunne gi like god støtte som Folkehelseinstituttet har gjort og skriver i sin høringsuttalelse: «Vi har blandete erfaringer med råd, veiledning og bistand om smittevern fra helseforetakene. De har sin hovedoppmerksomhet rettet mot interne forhold i sykehuset. Deres utgangspunkt, kompetanse og tradisjon er å behandle pasienter som allerede er syke. De har liten kjennskap til bredden i det kommunale smittevernet.»

Smittevernlegene frykter for kvaliteten i smittevernarbeidet: «Vi frykter at en regionalisering kan føre til større ulikheter mellom helseregioner og kommuner i praktiseringen av smittevernet. Folkehelseinstituttet har i dag gjennom sin rådgivning og veiledning mulighet til nasjonal samordning og harmonisering av smittevernet.»

Departementet mener at forslag ikke har økonomiske konsekvenser, og at ingen arbeidsplasser skal flyttes.

 

Les departementets høringsnotat.

Les Smittevernlegenes høringsuttalelse.


Ett kommentar til “Nei til regionalisering av smittevernet”

  1. […] om kommunene og hvordan ting fungerer «ute i virkeligheten» i store og små kommuner. Vi har slett ikke ønsket et nivå til å kontakte før dem. Det ville blitt en byråkratisering og …. Sykehuslegene bør være flinke på sykehusmedisin. Vi kommuneoverleger er flinke på […]