Brev, notater, rapporter

Her finner du Smittevernlegenes brev, høringsuttalelser, notater, presentasjoner og rapporter; de nyeste først.

Høringsuttalelser

Uttalelse om retningslinjer for helsestasjon for ungdom, 11.11.2016

Uttalelse om retningslinjer for skolehelsetjenesten, 11.11.2016

Uttalelse om anbefaling for tuberkulosescreening, 4.11.2016

Uttalelse om endring av blåreseptforskriften for meningokokkvaksiner, 24.10.2016

Uttalelse om system for vurdering av vaksiner og om finansieringsordninger, 15.8.2016

Uttalelse om Voksenvaksinasjonsprogram, 15.8.2016

Uttalelse om Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa, 13.11.2015

Uttalelse om utkast til nasjonal strategi mot virushepatitter, 10.11.2015

Uttalelse om flyktninger og resistente mikrober, 23.10.2015.

Brev om screening av ansatte ved asylmottak for resistente mikrober, 13.11.2015

Folkehelseinstituttets svar, 24.11.2015

Uttalelse til forslag om tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn, 12.5.2015.

Brev

Brev til Folkehelseinstituttet om nedskjæringer og prioritering 7.4.2017

Folkehelseinstituttets svar 1.6.2017

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om Smittevern i kommunene 23.9.3016

Brev til Prioriteringsrådet om helseundersøkelser av asylsøkere 27.1.2016

Prioriteringsrådets vedtak 29.1.2016

Nytt brev til Prioriteringsrådet om helseundersøkelser av asylsøkere 19.9.2016

Brev til Folkehelseinstituttet om HPV-vaksinasjon 12.1.2016

Folkehelseinstituttets svar 21.1.2016

Brev til Folkehelseinstituttet om smittevern og asylsøkere 27.11.2015

Folkehelseinstituttets svar 7.12.2015

Nytt brev til Folkehelseinstituttet om smittevern og asylsøkere 7.12.2015.

Brev til Folkehelseinstituttet om influensavaksinering i store asylmottak 27.11.2015

Folkehelseinstituttets svar 9.12.2015

Presentasjoner

Presentasjonen Hva forventer kommunene av Folkehelseinstituttet på vannområdet 7.3.2017

Presentasjon Kommunelegen og RAK 1.2.2017

Presentasjonen Forventninger i kommunene til Folkehelseinstituttet innen smittevernet 4.4.2016

Presentasjonen Behov for informasjon fra registre 2.3.2016

Presentasjonen Praktiske smittevernutfordringer i kommunene ved asylsøkere 16.12.2015