Brev, notater, rapporter


Her finner du Smittevernlegenes brev, høringsuttalelser, notater, presentasjoner og rapporter; de nyeste først.

Høringsuttalelser

Uttalelse om endringer i SYSVAK- og MSIS-forskriftene 26.9.2019

Uttalelse om endringer i MSIS-forskriften, 20.5.2019

Uttalelse om implementeringsplan for «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» 19.3.2019

Uttalelse om endringer i smittevernloven 23.11.2018

Uttalelse om Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for sammensetning av Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen, 24.9.2018

Uttalelse om endringer i MSIS-forskriften, 22.5.2018

Uttalelse om retningslinjer for helsestasjon for ungdom, 11.11.2016

Uttalelse om retningslinjer for skolehelsetjenesten, 11.11.2016

Uttalelse om anbefaling for tuberkulosescreening, 4.11.2016

Uttalelse om endring av blåreseptforskriften for meningokokkvaksiner, 24.10.2016

Uttalelse om system for vurdering av vaksiner og om finansieringsordninger, 15.8.2016

Uttalelse om Voksenvaksinasjonsprogram, 15.8.2016

Uttalelse om Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa, 13.11.2015

Uttalelse om utkast til nasjonal strategi mot virushepatitter, 10.11.2015

Uttalelse om flyktninger og resistente mikrober, 23.10.2015.

Brev om screening av ansatte ved asylmottak for resistente mikrober, 13.11.2015

Folkehelseinstituttets svar, 24.11.2015

Uttalelse til forslag om tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn, 12.5.2015.

Brev

Brev til Helse- og omsorgskomitéen om endringer i smittevernloven, 21.5.2019

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i smittevernloven 6.3.2018

Helse- og omsorgsdepartementets svar 7.3.2018

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til endringer i smittevernloven 8.4.2018

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om betalingsordninger for MRSA-testing 2.3.2018

Helse- og omsorgsdepartementets svar 23.3.2018 med rundskriv

Brev til Folkehelseinstituttet om lungetuberkulose 2.6.2017

Brev til Folkehelseinstituttet om nedskjæringer og prioritering 7.4.2017

Folkehelseinstituttets svar 1.6.2017

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om Smittevern i kommunene 23.9.3016

Brev til Prioriteringsrådet om helseundersøkelser av asylsøkere 27.1.2016

Prioriteringsrådets vedtak 29.1.2016

Nytt brev til Prioriteringsrådet om helseundersøkelser av asylsøkere 19.9.2016

Brev til Folkehelseinstituttet om HPV-vaksinasjon 12.1.2016

Folkehelseinstituttets svar 21.1.2016

Brev til Folkehelseinstituttet om smittevern og asylsøkere 27.11.2015

Folkehelseinstituttets svar 7.12.2015

Nytt brev til Folkehelseinstituttet om smittevern og asylsøkere 7.12.2015.

Brev til Folkehelseinstituttet om influensavaksinering i store asylmottak 27.11.2015

Folkehelseinstituttets svar 9.12.2015

Presentasjoner

Presentasjonen Hvordan sikre god smittevernberedskap i kommunen? 19.8.2019

Presentasjonen Smittevernloven – tanker rundt revisjonen 11.6.2018

Presentasjonen Folkehelseinstituttet og Smittevernlegene 24.1.2018

Presentasjonen Hva forventer kommunene av Folkehelseinstituttet på vannområdet 7.3.2017

Presentasjon Kommunelegen og RAK 1.2.2017

Presentasjonen Forventninger i kommunene til Folkehelseinstituttet innen smittevernet 4.4.2016

Presentasjonen Behov for informasjon fra registre 2.3.2016

Presentasjonen Praktiske smittevernutfordringer i kommunene ved asylsøkere 16.12.2015