Fra kommuner


Her legger vi ut eksempler på planer, rapporter og annet materiell som smittevernleger har utarbeidet for sine kommuner. Eksemplene kan fritt benyttes som inspirasjon. Send gjerne mer materiell til post@smittevernlegene.no.

På denne siden:

  • Smittevernplaner
  • Rapporter
  • Informasjonsmateriell
  • Artikler
  • Annet

Smittevernplaner

Rapporter

  • Rapport etter et tilfelle av meningokokksykdom i en barnehage i Arendal kommune, 2015.

Informasjonsmateriell

  • Skriv til barnehagene i Arendal kommune om utenlandske barnehagebarn og smitte, 16.3.2016
  • Skriv til skolene i Arendal kommune om utenlandske barnehagebarn og smitte, 16.3.2016

 

Artikler

 

Foredrag

Smittevern og flyktninger, 14.12.2015. Kommuneoverlegen i Arendal.

Asylsøkere, smitte og risikovurdering, 27.9.2016. Kommuneoverlegen i Arendal.

Annet

Brev om asylsøkere og helse fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 16.11.2015

Brevveksling mellom kommuneoverlegen i Arendal og Helsedirektoratet / Folkehelseinstituttet om asylsøkere og smittevern november – desember 2015

Brev om asylsøkere og helse fra Arendals kommuneoverlege til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 18.11.2015

Brev med svar om asylsøkere og helse fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 30.11.2015

Brev med svar om asylsøkere og helse fra Arendals kommuneoverlege til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 4.12.2015

Brev med svar om asylsøkere og helse fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, 14.12.2015