Om Smittevernlegene


Smittevernlegene er et frittstående nettverk for landets smittevernansvarlige kommuneleger.

Formål

Smittevernlegenes formålsparagraf:

«Smittevernlegene skal bidra til et godt smittevern i norske kommuner gjennom faglig samarbeid mellom smittevernansvarlige kommuneleger, slik som:

  • Utveksling av erfaringer, rapporter og planer mellom legene i nettverket.
  • Påvirkning av rammebetingelsene for smittevernet (lovverk, retningslinjer, veiledere og planer) gjennom innspill, høringssvar og deltaking i råd og arbeidsgrupper.
  • Forskning om praktisk smittevern i kommunene.
  • Arrangering av kurs og konferanser.»

Les alle vedtektene her.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram juni 2018 – juni 2019 kan leses her.

Styre

Styret valgt ved årsmøtet i mai 2017 og juni 2018 består av:

  • Preben Aavitsland, leder (Arendal og Froland kommune)
  • Bjørg T Dysthe (Bærum kommune)
  • Dagfinn Haarr (Kristiansand kommune)
  • Randi Mjøen (Lørenskog kommune)
  • Hans Petter Torvik (Sandnes kommune)

Bli medlem

Etter vedtektene er nettverket «åpent for enhver lege som er ansatt i en kommune eller i et interkommunalt selskap, og som har ansvar for smittevernet i én eller flere kommuner i henhold til smittevernloven § 7-2, og for stedfortredere for slike leger». Medlemsskap koster 200 kroner per år.

Send et e-brev til post@smittevernlegene.no med navn, kommune(r) du er smittevernlege for, og e-postadresse du ønsker benyttet for kommunikasjon i nettverket. Oppgi gjerne også mobiltelefonnummer; dette er bare for styrets bruk.

Kontakt

Smittevernlegene kan kontaktes per e-post til post@smittevernlegene.no eller per telefon til styreleder Preben Aavitsland, 901 98 221.

Smittevernlegene har organisasjonsnummer 915377009.