Viktig med nasjonal hepatitt-strategi

Viktig med nasjonal hepatitt-strategi

Smittevernlegene støtter arbeidet med en helhetlig tilnærming til arbeidet mot hepatitter. WHO har en visjon om ingen smitte og trygg og effektiv behandling til alle; dette må selvsagt være visjonen også for Norge.

Prosjektet «Smittevern i kommunene»

Nå utredes det framtidige smittevernet i Norge. Og Smittevernlegene deltar for å fremme et godt smittevern for folk der de bor – i kommunene.

Hva er en smittevernlege?

En smittevernlege er den kommunelegen som har ansvaret for å planlegge kommunens smittevern, overvåke situasjonen, håndtere hendelser og gi råd til helsepersonell og befolkningen i kommunen.

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

I arbeidsprogrammet for første år legger Smittevernlegene vekt på å etablere seg som en samarbeidspartner for relevante myndigheter og på å påvirke det norske smittevernet. – Vi skal være konstruktive og krevende, sier leder Preben Aavitsland.

Smittevernlegene stiftet

Smittevernlegene stiftet

Mange kommunale smittevernleger savner faglig drøfting med og læring av kolleger i samme situasjon. Dette var bakgrunnen for stiftelsen av Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger i Oslo, 20. april 2015.