"Hepatitt C"

Viktig med nasjonal hepatitt-strategi

Viktig med nasjonal hepatitt-strategi

Smittevernlegene støtter arbeidet med en helhetlig tilnærming til arbeidet mot hepatitter. WHO har en visjon om ingen smitte og trygg og effektiv behandling til alle; dette må selvsagt være visjonen også for Norge.