"Preben Aavitsland"

Prosjektet «Smittevern i kommunene»

Nå utredes det framtidige smittevernet i Norge. Og Smittevernlegene deltar for å fremme et godt smittevern for folk der de bor – i kommunene.

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

Ambisiøst arbeidsprogram for første år

I arbeidsprogrammet for første år legger Smittevernlegene vekt på å etablere seg som en samarbeidspartner for relevante myndigheter og på å påvirke det norske smittevernet. – Vi skal være konstruktive og krevende, sier leder Preben Aavitsland.